نگارش متن قسمت تقدیر مقاله پژوهشی

%ق ظ، %07 %393 %1397 ساعت %11:%آذر
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

در هنگام نوشتن تقدیر و تشکر باید با توجه به شایستگی های افرادی که در زمینۀ تحقیق و پژوهش به شما کمک کرده‌اند، اقدام به نوشتن آن کنید.

به صورت کلی در این بخش شما موظف هستید کمک‌های فنی که افراد چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم به شما ارائه کرده‌اند را بیان کنید. بعضی افراد معتقدند تمام اشخاصی که در تهیه و نگارش مقاله isi به نحوی شراکت داشته‌اند و یا به عنوان داور همتا قضاوت کرده‌اند، باید نام آنها در این بخش آورده شود.

 

کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم چیست

مشارکت‌ها و کمک‎هایی که به صورت مستقیم از سوی دیگران برای یک محقق انجام می‌گیرد شامل یاری در تأمین تجهیزات و آماده کردن زمینۀ لازم برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز و تهیۀ نمونه‎ها و مانند این میباشد. کارهایی که به طور غیر مستقیم به یک پژوهشگر کمک می‌کند شامل هم فکری و دادن ایده می‌شود. در واقع می‌توان گفت که تمام اشخاصی که مشارکت داشته‌اند را یا باید به صورت فردی و یا به صورت گروهی از آن‎ها نام برد و کار انجام گرفته توسط آنها را شرح داد.

 

دلیل اهیت بخش تقدیر و تشکر

عقیدۀ بسیاری از افراد این است که این بخش کم اهمیت می‌باشد زیرا در پایان مقاله و یا حتی در پا نویس بیان می‌شوند. اما جالب است بدانید که این قسمت از مهم ترین قسمت‎ها می‌باشد زیرا نشان می‌دهد که شما یک محقق صادق هستید و همکاری با شما ادامه دار خواهد بود. همچنین با انجام این کار و با  ظاهر شدن نام اشخاص در این بخش، باعث پیشرفت حرفه‌ای همکاران خود می‌شوید و ایمپکت حرفه‌ای آنها ارتقا می‌یابد. علاوه بر تمام این موارد ذکر شده بیان اطلاعات در ارتباط با داده‎ها، تجهیزات و نمونه‎های استفاده شده و مانند این‌ها باعث می‌شود که دیگران نیز آگاه شوند که برای دریافت کمک به کجا باید مراجعه کنند.

 

نگارش صحیح بخش تقدیر و تشکر

برای نگارش این بخش تقدیر و تشکر باید به صورت اول شخص و کاملا واضح بنویسید. بر طبق قوانین هر شیوه نامه، باید به ارجاعاتی که به متون منتشر شده در پوسترهای آکادمیک یا چکیده‎ها و یا سایر اطلاعات شده است، اشاره کنید.

تشویق‌ها و کمک‌های کلی که از سوی والدین و یا اطرافیان خود داشته‌اید را نباید ذکر کنید و بیان تمام این پشتیبانی‌ها بسیار دشوار و البته غیر حرفه‌ای می‌باشد و امکان دارد داوران سوگیری کنند. بسیاری از مجلات مانند ژورنال جامعه فیزیک آمریکا، این موضوع را صراحتا در قوانین خود ذکر کرده‌اند و انجام این کار را ممنوع کرده‌اند.

در صورت رد شدن و یا عدم پذیرش مقاله شما و برای ارسال مجدد آن به دیگر نشریات، شما باید حتما فرمت بخش تقدیر و تشکر را تغییر دهید و به صورت گفته شده توسط همان ژورنال تبدیل کنید. توجه داشته باشید که در این مرحله که باز نگری‌ها و اصلاحات در حال انجام هستند، اگر شخصی شما را یاری کند، باید به کمک‎های وی اشاره کنید.

 

طریقه بیان کمک‌های مادی و معنوی در بخش تقدیر و تشکر

به منظور اشاره به نام موسسات تابعه که شما را پشتیبانی مادی و یا معنوی کرده‎اند، باید از آنها مجوز کتبی دریافت کنید و بر اساس شیوه نامۀ هر ژورنال اقدام به انجام این کار کنید. به عنوان نمونه نام افرادی که به شما کمک های مالی کرده‌اند و پشتوانۀ مالی برای شما بوده‌اند را باید در قسمت تقدیر و تشکر اشاره کنید اما امکان دارد که ژورنال در قوانین خود اعلام کرده باشد که این موارد باید در بخشی مجزا نوشته شوند که در این صورت شما موظف به رعایت اصول آن نشریه هستید. کمک‎های مالی چه کلی باشند و چه جزئی باید دقیق با تمام جزئیات بیان شوند.

تمامی حقوق محفوظ است