ویژگی های مهم روش های پژوهش علمی مقاله

%ق ظ، %03 %350 %1397 ساعت %10:%دی
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
ویژگی های مهم روش های پژوهش علمی مقاله ویژگی های مهم روش های پژوهش علمی مقاله

داده ها و اطلاعات واقعی و عینی از مهمترین قسمت های اطلاعاتی در روش های تحقیقاتی پژوهشی علمی است.

کسب این حجم از اطلاعات و تحلیل آنها حتما باید از طریق سیستم مکانیسم منطقی و معتبر انجام گیرد تا نتایجی که بدست می آید قابل اعتماد باشد. روش های پژوهشی  ازعلمی بهترین روش هایی است بدون اینکه سوگیری پیش بیاید، اطلاعات دقیق بدهد. همچنین روش پژوهش های علمی بر دانستن و کسب اطلاعات در یک حوزه و پایبندی به قوانین و ساختار خاص مبتنی است.

 

ویژگی های مهم روش های پژوهش علمی

سیستماتیک بودن روش پژوهش علمی

برای اینکه روش پژوهش علمی سیستماتیک باشد، لازم است که دقیق و حساس باشد. روش های علمی بر پایه مشاهدات تصادفی نمی باشند.بلکه بر اساس هدف و طرح خاصی انجام می شوند. به همین جهت باید روش هایی که انجام می شوند باید کاملا استاندارد باشند. استاندارد بودن می تواند شامل فعالیت ها و اقدامات مشخص باشد.

 

روش علمی قابل کنترل باشد

پژوهش علمی نباید بر اساس شانس و تصادف را باشد مراحل آن باید از طریق سیستم های مکانیسم مختلفی پیش رود نتایج دقیقی که بدست می آید، قابل کنترل شود.

 

تجربی بودن روش های پژوهش علمی

تجربی بودن روش های پژوهش علمی باید موضوعاتی را در نظر بگیرد که با واقعیت قابل شناسایی و اندازه‌گیری باشد. بطور مثال در یک پژوهش آزمایشی فرضیاتی مطرح می‌شوند که حاوی متغیرهایی هستند که در آن روش اندازه‌گیری به صورت دقیق مطرح شده است. اگر فرضیه دارای متغیری باشد که نتوانیم آن را اندازه گیری کنیم، روش علمی خدشه دار شده و نتایج پژوهش قابل اتکا نخواهند بود.

 

منطقی بودن روش علمی

در پژوهش های علمی همیشه باید بر منطقی بودن اهداف پژوهش تاکید کرد. همین باعث می شود حقایق پژوهش قابل تصدیق باشد و از پژوهشگر خواسته شود با یک نگرش منطقی و بدون توجه به سوگیری‌ها یا قضاوت های شخصی اقدام کند.

 

تکرار پذیر بودن پژوهش

یافته‌های تحقق یافته یک روش های پژوهشات علمی باید طوری باشد که اگر فردی دیگر روش پژوهش را تکرار کرد، به همان نتایج مشابه اولیه دست یابد.

 

لحاظ مشکلات و مسائلی که در روزمره است

در روش های پژوهش علمی، فرضیات می تواند هسته اصلی را تشکیل می‌دهند و باید به مسایل و شرایطی توجه کرد که به صورت روزمره تاثیرگذار هستند. با اعمال بررسی های عینی بر این مسائل و مشاهدات انتقادی، می‌توان برای مسائل و مشکلات روزمره راه حل اتخاذ کرد.

 

عینی و قابل استناد بودن

در یک روش پژوهش علمی پژوهشگر نباید بدنبال این باشد که تصویر ذهنی خود را تایید کند. او باید خود را با واقعیت‌ها روبرو کند تا بتواند با روش هایی واضح و شفاف به کشف اطلاعات دست یابد و تمام آنها باید جامع باشند.

 

روش پژوهش علمی باید موقت باشد

همیشه باید در نظر داشته باشیم که روش های پژوهشی علمی فرایندی کاملا موقتی است. چون باید از نتایج پژوهش های در آینده استفاده کند. چنین امری بخش جدایی ناپذیر روش علمی است. بنابراین، یک پژوهش علمی باید قابلیت نقد پذیری را داشته باشد و اگر پژوهش‌های آتی نتایج متضادی ارایه دهند، قابلیت اصلاح را داشته باشد.

 

روش های علمی دارای نظم باشند

لازم است تا پژوهش علمی برنامه ریزی و طرحی دقیق را داشته باشد تا بتواند نتایج دقیقی را حاصل کند. این طرح باید دارای نظم خاصی باشد. فرآیند پژوهش و کاوش باید بر اساس یک ساختار نظامند باشد تا بتواند نتایجی قابل اتکا، و دقیق را ارایه دهد. در هر مرحله از پژوهش، هر بخش از برنامه باید دقیقاً اجرا شود و امور کنونی به زمان بعد موکول نشود

تمامی حقوق محفوظ است