اشتباهاتی که در نگارش مقاله رخ می‌دهد

%ب ظ، %25 %456 %1397 ساعت %13:%مهر
این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

نگارش مقاله نیاز به تخصص، تجربه و نیز نیازمند رعایت مقررات و معیارها میباشد. بدون توجه به رعایت نکات نگارش، مقالۀ نوشته شده دارای اشتباهات و خطاهای بسیاری خواهد بود که در بیشتر مواقع ممکن است غیرقابل جبران و نابود کننده باشد.

اگر موضوع ما یک موضوع عمومی میباشد، بهتر است با رعایت نکات نگارش مقاله میتوان به راحتی از هر اشتباهی پیشگیری و دوری کرد.

در اینجا، به تعدادی از نشانه ها و اشتباهات در نوشتن مقالات اشاره می کنیم.

سرقت ادبی

منظور از سرقت ادبی، دزدیدن مطالب متعلق به یک نویسندۀ دیگر و نگارش آن مقاله به نام خودمان است. همچنین، برخی  از نویسندگان از نوشتۀ سست و مبتنی بر تنبلی پیروی می‌کنند. نوشتۀ سست زمانی اتفاق می افتد که نویسنده مطالب متعددی را از منابع مختلف اقتباس می کند، اما به یک منبع استناد می کند.

خریدن مقاله مورد نظر از اینترنت

این موضوع نیز به سرقت ادبی شباهت دارد. گاهی نویسنده به جای اینکه خود به تدوین نوشته بپردازد، به خرید مقاله از اینترنت مبادرت می‌کند. این نشان می‌دهد که نویسنده حتی دردسر ذکر مطالب دیگران در نوشته‌های خود را تقبل نکرده است.

شخصی سازی

معمولا نویسنده یک عقیده یا نظریۀ دیگر را به خود نسبت می‌دهد. منظور از شخصی سازی، نسبت دادن یک عقیده و ایده به خود و استفاده از واژۀ "من" و "مال من" است. این موضوع شکلی از مکانیسم‌های درون فکنی است که نویسنده خصوصیات خوب دیگران را به خود نسبت می‌دهد.

منسجم نبودن متن

هنر مقاله نویسی این است که مطالب از یک توالی منظم و منطقی برخوردار باشد. به عبارت بهتر، متن نوشته باید با نظمی دنباله‌دار و پیوسته باشد و نویسنده نباید موزائیک‌وار و به صورت از هم پاشیده، مطالب را کنار هم بچیند.

پاراگراف یک جمله‌ای

در مقاله، هر پاراگراف باید ایده‌ای را به صورت مشروح بیان کند. اگر ذکر یک عقیده اهمیت دارد، باید مطالبی که برای بیان آن در اختیار دارید، بیش از یک جمله باشد. پاراگراف‌های یک جمله‌ای، ارزش مقاله را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود که خواننده نتواند مسیر آموخته ها و مطالب شما را دنبال کند.

نشانگان کم رنگ کردن موضوع

در سندرم یا نشانگان کمرنگ کردن موضوع، نویسنده به جای پرداختن به موضوع اصلی، به موضوعات فرعی و حاشیه ای اشاره و تأکید می کند. نویسنده همواره باید به چارچوب موضوع توجه کند، اتکای مطلق به دانسته های فعلی و اطلاعات در دسترس باعث تضعیف مقاله و محو شدن موضوع اصلی می شود. لازم است نویسنده در موارد لزوم، به جستجوی اطلاعات جدید بپردازد.

واقعیت کاذب

منظور از واقعیت کاذب، یعنی اتکای شدید به باوری که شواهد تأیید کننده ای ندارد یا هنوز مورد اختلاف نظر است. برای مثال، این باور که ورزش شخصیت ساز است. اگر چه این باور الزاما غیر واقعی نیست، اما موضوع پیچیده ای است که به تحقیقات گسترده نیاز دارد.

عدم توجه و رعایت نکات آیین نگارش و ویرایش

هر محصولی، از جمله مقاله که محصول کار یک محقق است، تا حدود زیادی بیانگر نظم و شخصیت نویسنده است. اگرچه ارتکاب اشتباهات مربوط به آیین نگارش و ویرایش جبران پذیر است، اما می تواند در قضاوت و داوری خوانندگان، به ویژه داوران مقاله، نسبت به نوشته، اثر منفی بگذارد. این موضوع بیشتر در رابطه با نگارش مقاله isi اتفاق می‌افتد. افراد بدون اینکه نکات نوشتن را در مقالات علمی isi رعایت کنند، می‌خواهند با هر روشی کار خود را به پایان برسانند تا از مزیت‌های نگارش و چاپ مقاله بهره‌مند شوند.

بزرگ نمایی منابع دست دوم

نویسنده و محقق در گزارش  خود ناگزیر است که از منابع و ادبیات تحقیق استفاده کند. منابع به دو دسته تقسیم می شوند، منابع دست اول، که شامل تحقیقات اصلی و گزارش های اولیه و معتبر و علمی است و منابع دست دوم که شامل تحقیقات دست دوم و منابع ثانویه است. در وهله ی نخست، محقق باید تا حد امکان از منابع دست اول استفاده کند. استفاده ی مکرر و تکیه ی بیش از حد به منابع دست دوم، مثل نشریات و روزنامه ها، می تواند به اعتبار علمی گزارش خلل وارد سازد. به هر حال، نویسنده می تواند در گزارش از هر دو منبع ( دست اول و دوم )، استفاده کند، ولی استناد بیش از حد به منابع دست دوم و نام گذاری آنها به عنوان منابع دست اول نارواست.

بی توجهی به اصالت و مرتبط بودن با زمینه ی مجله

همان طور که گفته شد، مقالات به شدت برای اصالت و مرتبط بودن با زمینۀ مجله کنترل و ارزیابی می شوند. بنابراین، نسبت به چاپ گزارش که علاقۀ علمی به آن وجود ندارد، آثار تاریخ گذشته و قدیمی، تکرار آثاری که قبلا منتشر شده اند، مطالبی که نتایج غیر قابل پذیرش و ناصحیح داشته باشند، و داده هایی که معنی دار بودن آنها زیر سوال باشند، اقدام نکنید.

بی توجهی به ضوابط و معیارهای اخلاقی و قانونی

گفتیم که انجمن روانشناسی آمریکا، یک سری از ضوابط، کدها و معیارهای اخلاقی و قانونی را وضع کرده است که باید مورد توجه نویسندگان قرار گیرد. رعایت نکردن آنها باعث بروز خطاهایی از قبیل سرقت ادبی یا سرقت از دیگران، سرقت از خود، خودارجاعی، دو نسخه نویسی، قطعه قطعه نویسی، سست نویسی و از این قبیل خواهد شد.

برای اینکه نویسندۀ بتواند از اشتباهات در نوشتن و چاپ اجتناب کند و مقالۀ مناسب تدوین نماید، بهتر است به عوامل زیر توجه کند:

1-محتوا: قرار است چه متنی با چه موضوعی نگارش شود.

2-ساختار: هر ایده در کجا قرار می‌گیرد

3-روش: ایده‌های مورد نظرتان را چگونه باید مطرح می کنید.

4-قواعد: به آیین نگارش و ویرایش و غیره چقدر توجه می کنید.

تمامی حقوق محفوظ است