نحوه داوری و چاپ مقاله

%ب ظ، %23 %522 %1397 ساعت %15:%مهر
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
نحوه داوری و چاپ مقاله نحوه داوری و چاپ مقاله isi

در این مقاله با هدف کلی ارسال مقاله، داوری و چاپ که عبارت است از آشنایی با فرایند داوری و چاپ مقاله، چالش ها و انگیزش های مقاله نویسی آشنا خواهیم شد.

برای سنجش کیفیت، اعتبار و اهمیت هر نوشتۀ علمی، گروهی از متخصصان هر حوزه جمع شده و در مورد آنها نظر می دهند. سردبیر هر مجله مسئولیت بررسی کیفیت و محتوای مقالات هر مجله را بر عهده دارد. آنها مسئول بررسی مقالات ارسالی از لحاظ ارتباط با اهداف و محتوای مجله، از لحاظ دقت و ویژگی های علمی، و نیز انطباق آنها با دستورالعمل ها و ساختار مجله هستند.

سردبیران با گروهی از متخصصان به عنوان اعضای هیات تحریریه و داوران، به عنوان همکاران و ارزیابان در ارتباط هستند و از همکاری با آنها برخوردارند. انتخاب داوران با تخصص ویژه برای مشارکت در ارزیابی مقالات نیز از وظایف یک سردبیر فعال است. فرآیند داوری باید کاملا محرمانه و به دور از هر گونه سوگیری باشد.

زمان بررسی و داوری مقالات ارسالی به دفتر مجله متغیر است و به عواملی نظیر کمیت و مقدار صفحات مقاله، پیچیدگی آن و تعداد داوران بستگی دارد. اما این مدت معمولا بین 2 تا 3 ماه طول میکشد. بعد از این مدت، مؤلف می تواند با دفتر مجله یا سردبیر جهت اطلاع از وضعیت مقالۀ خود تماس حاصل نماید.

پس از فراگیر انتظار می رود پس از مطالعه ی مطالب این مقاله بتواند:

  • چالش های گزارش تحقیق را شرح دهد.
  • انگیزش های گزارش تحقیق را شرح دهد.
  • رهنمودهای لازم برای نوشتن گزارش اثربخش را توضیح دهد.
  • موسسه ی اطلاعات علمی و شاخص های تولید علم را شرح دهد.
  • معیارهای ارزیابی نشریات ISI را توضیح دهد.
  • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC  را توضیح دهد.
  • فرایند داوری مقاله های تحقیق را شرح دهد.

مجلات علمی با ارزش ترین روش اعلام نتایج تحقیقات

با ارزش ترین روش اعلام یافته‌ها و نتایج تحقیقات، مجلات علمی هستند. پذیرش و چاپ گزارش تحقیق در یک مجلۀ علمی، به شکل غیرمستقیم به معنی تأیید ارزش، اهمیت و صحت تحقیق انجام شده نیز است. می توان گفت که آماده کردن یک مقاله ISI برای انتشار در مجله، بخش تمام کننده یا تکمیل کننده تلاش ها و فعالیت‌های پژوهشی محقق به حساب می‌آید. تاکید بر ارزش مقاله و چاپ مقاله در سال های اخیر به شدت در مراکز دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی افزایش یافته است. گسترش فضای پژوهشی و تحقیق در کشور موجب افزایش طرح‌های پژوهشی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و گسترش دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری شده است.

این موضوع باعث شده است که تعداد مقالات دریافتی مجلات علمی افزایش یابد. اگرچه در سال‎های اخیر تعداد مقالات علمی نیز افزایش نسبتا خوبی داشته است، ولی محدودیت تعداد مجلات علمی و گنجایش آنها موجب دقیق‌تر شدن فرآیند داوری و انتخاب مقالات گردیده  است. محتوا، شکل و سازمان یک مقالۀ علمی، به خوبی منعکس کنندۀ تفکر منطقی در تحقیق علمی بوده و به همین دلیل هم اصول کلی مورد قبول مجلات علمی جهت داوری و انتخاب مقالات رسیده بسیار مشابه است.

پذیرش مشروط

درخواست تجدیدنظر و انجام اصلاحات در مقاله، در مورد مقالاتی صدق می کند که بالقوه می توانند در مجله چاپ شوند، ولی هنوز در چارچوب مناسب قرار نگرفته و آماده نشده‌اند. مقالاتی که در این طبقه قرار می گیرند، آنهایی هستند که سردبیر مؤلف را ملزم می کند تا تغییراتی از جمله گردآوری اطلاعات تجربی اضافی، تحلیل های جدید و تغییر و وارد کردن آزمایش های جدید و از این قبیل در مقاله ایجاد کند. این طبقه به پذیرش شرطی یا مشروط نیز شهرت دارد.

پذیرش مشروط و درخواست تجدیدنظر چاپ مقاله در مجله را تضمین نمی کند. اگرچه سردبیر مجبور نیست که دلایل رد مقاله را به نویسنده ی مقاله ارسال کرده و توضیح دهد، ولی معمولا این کار را می کند. اگرچه سردبیر مجله در داوری و چاپ مقالات وظیفه ی مهم و حساسی را برعهده دارد، لیکن صحت و سقم مطالب منتشر شده، تکراری بودن و نبودن مقاله ی تهیه شده، درستی و دقت روش شناسی تحقیق انجام شده، و اطمینان از درستی داده ها و تحلیل آنها و مواردی از این قبیل، بر عهده ی نویسنده ی مقاله است. نویسندگان مقالات علمی وظیفه ی سنگینی در گزارش و ارایه ی اطلاعات دارند.

مجلات مراجع معتبر

در چاپ مقاله‌های isi، بر روی مجلات معتبر و مرجع تاکید می‌شود. منظور از مجلات معتبر، مجلاتی است که در آن به بررسی همکاران و متخصصان تاکید می شود. در این گونه از مجلات، مقالات رسیده و ارسال شده به مجله به وسیله ی محققان و کارشناسان دیگر مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار می گیرد. این محققان افرادی هستند که در حوزه ی علمی مقالۀ نوشته شده، تخصص و تجربه ی لازم را دارند. بدیهی است که آنان براساس یک سری معیار و ملاک به قضاوت و داوری نسبت به مقالۀ نوشته شده، اقدام می کنند و به خوبی می توانند مقالات مناسب و نامناسب را تشخیص دهند.

محوریت ارزیابی مقالات

براساس داوری، اگر نکات نگارش مقاله isi رعایت شده باشد و براساس اصول مناسب روش شناسی تحقیق نوشته شده باشند، در راستای اهداف مجلۀ مورد نظر باشند، و به حوزۀ علمی خاص در آن رشته کمک کنند، این شانس را پیدا می کنند که در مجله به چاپ برسند، در غیر این صورت احتمال عدم پذیرش مقاله بسیار بالا می باشد. چاپ مقاله و مزایای آن را یا چاپ شدن و یا نشدن مقالات را هیأت تحریریه و داوری مجلات تعیین می کنند. معمولا این افراد براساس دو محور در مورد یک مقاله تصمیم گیری می کنند:

1-کیفیت پژوهش

2-اثربخشی ارایۀ نتایج

بنابراین، در داوری هم به ماهیت، محتوا، و کیفیت و هم به شیوه سبک نگارش تحقیق تاکید می شود. به عبارت دیگر، داوران به دنبال مقالاتی هستند که با ارزش‌ترین نتایج را به بهترین شیوه ارایه کنند. ارزش علمی زمانی محک می‌خورد که پس از داوری علمی و تخصصی در یک مجله یمعتبر بین المللی به چاپ برسد و حاوی یک نوآوری جدید باشد. یکی از معتبرترین شاخص های تولید علم، چاپ مقالات در یک مجله ی معتبر بین المللی است. لذا، مقالات به شدت برای اصالتشان و مرتبط بودن با زمینه ی مجله کنترل و ارزیابی می شوند.

نحوه داوری مقاله

داوران مقاله، سردبیر را در جریان کم و کیف مقاله، اهمیت آن و منطبق بودن آن با اهداف مجله و مواردی از این قبیل قرار می دهند. تصمیم در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله و یا درخواست بررسی مجدد آن به عهدۀ سردبیر است.

تصمیم سردبیر ممکن است با هر یک از نظر داوران یا همه ی آنها متفاوت باشد. سردبیر معمولا از بین سه گزینش پذیرش، رد یا درخواست تجدیدنظر و انجام اصلاحات در مقاله، یکی را انتخاب می کند. وقتی مقاله‌ای مورد پذیرش قرار می گیرد، وارد مرحلۀ چاپ می شود. در این مرحله، مؤلف به غیر از تغییرات احتمالی داوران یا دفتر مجله، در متن مقاله هیچ تغییری اعمال نمی کند.

همۀ مسئولیت مقالۀ نوشته شده از لحاظ علمی، امانت داری، اخلاقی، و مانند آن، به عهدۀ نویسنده است. یک مقاله، معمولا زمانی رد می شود که در حیطه ی اهداف و مقاصد مجله نباشد، از لحاظ محتوا و کیفیت و روش شناسی تحقیق ایرادهای اساسی داشته باشد، و به نظر برسد که چندان کمکی به حوزه ی خاص علمی نمی کند. در صورت رد شدن مقاله، مVلف می تواند آن را به مجلۀ دیگر ارسال کند. البته در مورد انتخاب مجله چاپ مقاله باید دقت لازم را داشت.

 

تمامی حقوق محفوظ است