چاپ چند مقاله از رساله دکتری در مقابل تک مقاله از رساله دکتری

%ب ظ، %08 %396 %1397 ساعت %12:%دی
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
چاپ چند مقاله از رساله دکتری در مقابل تک مقاله از رساله دکتری چاپ چند مقاله از رساله دکتری در مقابل تک مقاله از رساله دکتری

رویکرد چاپ مقاله از رساله دکتری جایگزینی برای روش سنتی تک مقاله از رساله دکتری می­باشد.

در روش تک مقاله از رساله دکتری، دانشجوی دکتری پژوهش کامل خود را به صورت کتاب منتشر می­کند که شامل فصل­های مجزایی از جمله ادبیات موضوعی، تدوین مفهوم پژوهش، تحلیل­ها و دستاوردها می­باشد. رویکرد تک نوشته بیشتر همراستا با دیدگاه نشان دادن وسعت دانش است. به طور سنتی، تنها وقتی رساله دکتری کامل شود، حداقل یک مقاله از آن استخراج می­شود، که برای ژورنال­های علمی فرستاده می­شود.

در روش چاپ مقاله، دانشجوی دکتری چندین مقاله می­نویسند یا در نوشتن این مقاله­ها همکاری می­کنند که رساله متشکل از این مقاله­ها خواهد بود، هر مقاله مقدمه­ای درباره حیطه پژوهشی دارد، که بیشتر وقت­ها همراه با قسمت­هایی از ادبیات موضوعی، تدوین مفاهیم، تحلیل­ها و بحث و بررسی می­باشد. مدل چندین مقاله گزینه­ای برای دانشجویانی است که در جستجوی بهبود مهارت­های خود در نوشتن مقاله برای ارائه به ژورنال­های طی دوران دانشجویی خود می­باشند. این روش به دانشجویان دکتری مهارت­هایی را می­آموزد که مورد نیاز دانشگاه­های مدرن است: توانایی نوشتن مقاله­های پژوهشی نوآورانه و تاثیرگذار که مختصر و واضح هستند، و توانایی هدایت فرآیند بازبینی. دانشگاه­های پیشرو در زمینه کسب و کار و تجارت در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی سیستم استخراج پایانه نامه از چندین مقاله را انتخاب کرده­اند.

 

تفاوت­های کلیدی چاپ مقاله از رساله دکتری

1- خروجی: در روش سنتی هر بخش شامل جزئیات فراوانی است (بویژه بخش مفصل ادبیات موضوعی، بخش مفصل تحلیل­ها، بخش طولانی­تر بحث و بررسی). در مقابل، روش جدید مختصرتر است چون ژورنال­های دانشگاهی خواهان مختصرنویسی هستند. از اینرو، هر فصل در این نوع رساله نویسی نسبتا مختصر به نظر می­رسد اما حاوی مقاله­های پژوهشی مستقل می­باشد.  

2- فرآیند: در روش سنتی، استاد راهنما تمایل دارد از کار پژوهشی دور بماند و فقط ناظر باشد، ایده این است که هر دانشجوی دکتری باید مهارت خود را موضوع مطرح شده از طریق پژوهشی که مستقل انجام شده، نشان دهد. در روش سنتی، راهنمایی و نظارت بیشتر ماهیت استاد و شاگردی دارد. دانشجو دکتری هنوز در کل فرآیند پژوهشی پیشرو و راهبر است اما نسبتا برای اطمینان تحت نظارت مستقیم است که مقاله نهایی ارزش ارائه به یک ژورنال علمی را دارد. در دوره دکتری، نظارت و راهنمایی ممکن است دانشجو را برای تدوین رساله دکتری به عنوان یک پژوهشگر علمی مستقل کمتر تحت فشار گذارد.

3- دستاوردهای مسیر اصلی تحصیلی دانشجویان دکتری (تا پایان پروژه دکتری): در صورتی که در روش مدرن، فصل­ها اساسا حاوی مقاله­هایی با استاندارد ژورنال­های با کیفیت علمی هستند (و برخی از آنها ممکن است از قبل چاپ شده باشند)، در روش سنتی مسیر اصلی مقاله نوعا تهی است. این مسئله ممکن است پیامدهای مهمی در مسیر شغلی دانشجو دکتری داشته باشد اگر که به دنبال یک شغل دانشگاهی باشد.

قابل توجه است که روش سنتی رویکردی نیست که ضرورتا مناسب همه دانشجویان، همه سیاست­ها یا همه استادان راهنما باشد، چون در واقع تقاضاهای سنتی این است که دانشجویان و استادان راهنما مطالب را برای چاپ آماده و ارائه کنند. احتمال دارد که روش مدرن رساله نویسی دشوار باشد، چون هر کلمه بررسی می­شود و پژوهش باید پتانسیل تایید از جانب بازبینی تخصصی را داشته باشد. قبول روش مدرن رساله نویسی نیازمند دو مورد است 1) توانایی و انگیزه دانشجو قوی­تر از حد متوسط باشد، 2) از دیدگاه تکمیل دکتری با رساله حمایت پانل نظارت قوی­تر از حد متوسط باشد. آیا هر دو طرف آماده پیگیری هستند تا این روش را بتوان برای تایید مجدد بررسی نمود، یا خیر.

باید در نظر گرفت که الزام­ها برای روش مدرن توسط هیئت علمی تغییر می­کند. 

تمامی حقوق محفوظ است