چاپ مقاله

 

رعایت قوانین مربوط به ویراستاری و چاپ مقاله isi

 این موضوع واضح است نویسنده ای که کار نوشتن مقاله به خصوص نگارش مقاله isi را انجام می دهد باید نگران چاپ آن باشد، اما باید به این موضوع توجه داشته باشید که ویراستاری که وظیفه ی اصلی چاپ مقاله را به عهده دارد. در واقع نگران کل مجله می باشد. ویراستارها در واقع می خواهند مقالات در مجله به صورت یکپارچه باشند و تمام قسمت های یک مقاله isi علمی و تمامی واحدها نیز حتی اختصارات و موارد دیگر برای آن ها مهم می باشد. در صورتی که شما می خواهید فرآیند کار سرعت بهتری بگذرد باید تمامی مقررات و قوانین را رعایت نمائید. در واقع باید با توجه به درخواست های مجله، قوانین و مقررات آن را رعایت نمائید. به همین منظور قبل از چاپ مقاله علمی isi باید به آخرین ویراست مقاله ی خود دقت داشته باشید که تمام خواسته های ویراستار مجله در آن رعایت شده باشد.

جدید ترین اخبار و مقالات

تمامی حقوق محفوظ است